top of page
Acute crisis

911

Crisisconsult
  • Consult binnen 24 uur na telefonische overleg met Meliza Lopez en na overleg met huisarts

  • Bij sprake van suicidaliteit, psychose, ernstige depressie en acuut psychotrauma
  • Minderjarige cliënten: In aanwezigheid van cliënt en wettelijk verantwoordelijken

  • Volwassen cliënten: Alleen in aanwezigheid van cliënt en minstens 1 andere betrokkene

  • Na Crisisconsult wordt de huisarts altijd op de hoogte gesteld.

Kosten: 400,- florin voor consult van 60 minuten

Indien het consult langer duurt wordt de verlengde tijd in rekening gebracht.

Traject na crisisconsult

Indien na een crisisconsult een vervolgtraject plaatsvindt, worden voor alle afspraken in de eerstvolgende 90 dagen na het crisisconsult, een crisistraject-tarief gehanteerd van 275 gulden per consult van 45 minuten. Er zijn voorwaarden verbonden aan het volgen van een spoedtraject. Neem contact op voor meer informatie.

Spoedconsult
  • Consult binnen 5 werkdagen na telefonisch overleg met Meliza Lopez en na overleg met huisarts.

  • Minderjarige cliënten: In aanwezigheid van cliënt en wettelijk verantwoordelijken

  • Volwassen cliënten: Individueel of in aanwezigheid van minstens 1 andere betrokkene

  • Na Spoedconsult wordt de huisarts altijd op de hoogte gesteld.

Kosten: 300,- florin voor consult van 60 minuten

Indien het consult langer duurt wordt de verlengde tijd in rekening gebracht.

Traject na spoedconsult

Indien na een spoedconsult een vervolgtraject plaatsvindt, worden voor alle afspraken in de eerstvolgende 90 dagen na het spoedconsult, een spoedtraject-tarief gehanteerd van 275 gulden per consult van 45 minuten. Er zijn voorwaarden verbonden aan het volgen van een spoedtraject. Neem contact op voor meer informatie.

bottom of page