top of page
Algemene Info

Behandelsessies algemene informatie

Een behandelsessie heeft een standaardduur van 60 minuten waarvan 45 minuten (directe) behandeltijd en 15 minuten bestemd zijn voor de administratieve handelingen die horen bij elke behandeling.

 

Soms spreekt de behandelaar af met de client dat vanwege de soort therapie waarvoor de client komt, er ook sessies van 30 minuten mogelijk zijn. Een zogenaamde 30M sessie is enkel mogelijk als de behandelaar inschat dat een 30M-sessie even efectief of effectiever is dan een 45M-sessie. In principe zijn 30M-sessies niet geschikt voor gezinsgesprekken (die duren eerder 60 minuten), ouderbegeleiding en behandelingen van clienten die net gestart zijn met hun behandeltraject.
 
Sommige behandelsessies duren langer, maar tijdens de intake of start van de behandeling wordt dit bepaald in overleg met u.
 
De behandelingen vinden plaats bij PSYMIA, maar het kan bij uitzondering nodig zijn om een consult op een andere locatie te doen (school, thuis, werk). Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende behandelvormen.
 
U kunt altijd contact opnemen om te informeren naar onderstaande en andere mogelijkheden.


Behandelsessies worden per keer en na elke sessie gefactureerd. U kunt contant betalen, middels een pinbetaling (swipe) of via een bankoverboeking.

CGT

Cognitieve gedragstherapie

Met Cognitieve Gedragstherapie (CGT) leer je om anders te denken over lastige situaties. Hierdoor voel je je anders en leer je je anders te gedragen. Zowel tijdens de behandeling als in de thuissituatie voer je oefeningen uit met betrekking tot gedachten en gedrag.

 

CGT is geschikt voor kinderen, jongeren en zelfs volwassenen van alle leeftijden. CGT wordt bij verschillende soorten klachten toegepast zoals bij last van angsten, depressieve klachten, agressieregulatieproblematiek, verslavingsproblematiek

 

Behandeling met Cognitieve Gedragstherapie zijn het meest effectief als ze 1 keer per week of eens in de twee weken plaatsvinden. De duur van de behandeling is afhankelijk van het behandeldoel maar meestal zijn 6 tot 14 afspraken voldoende.

Trauma behandeling
Ouderbegeleiding

Trauma behandelingen

Psycho-educatie

Bij de start van traumabehandeling wordt er uitleg gegeven over trauma  krijgen jij en je ouders psycho-educatie. Dit betekent dat jullie informatie krijgen over de klachten die horen bij een traumatische ervaring en een posttraumatische stress-stoornis.

 

Trauma Focused Cognitieve Gedragstherapie

Het doel van cognitieve therapie als behandeling van PTSS is dat de patiënt zich bewust wordt van zijn maladaptieve ideeën en die omzet in meer adaptieve. Hij leert bijvoorbeeld hoe hij overdreven negatieve aannames over het trauma kan corrigeren (i.p.v. bijvoorbeeld de schuld bij zichzelf te zoeken), of na te gaan wat het verband is tussen wat hij gelooft en voelt en hoe hij zich gedraagt. Tevens leert hij hoe hij kan herkennen of hij bedreigende omstandigheden in zijn huidige omgeving verkeerd inschat.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve therapie voor posttraumatische stressstoornis (PTSS), ook bij kinderen. De behandeling helpt getraumatiseerde mensen bij het verwerken van schokkende ervaringen en het onder controle krijgen van de stressreacties daarop. Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen. Soms worden ook links-rechts geluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechts aanrakingen op de knieën ('tappen'). Bij deze behandeling hoeft de client niet zoveel te praten. Daarom is de behandeling ook voor hele jonge kinderen geschikt. Meer informatie: www.emdr.nl

 

WRITEjunior schrijftherapie

WRITEjunior schrijftherapie is een behandelmethode waarbij het kind / de jongere samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft en hierbij gebruikt maakt van de computer. Na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan het zijn dat kinderen/jongeren het gevoel hebben dat het allemaal hun eigen schuld is, dat ze het zelf uitgelokt hebben, dat ze het verkeerd hebben aangepak. Vervelende gedachten die zorgen voor vervelende gevoelens. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om ertegenaan te kijken en ermee om te gaan, zodat het kind / de jongere na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven. Meer informatie: www.writejunior.nl

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding zijn gesprekken met ouders/verzorgers van het kind/de jongere. Een ouder kan zorgen hebben over het functioneren van zijn/haar kind/jongere (thuis, op school, met vrienden) of zijn/haar eigen rol als ouder en behoefte hebben aan advies en emotionele steun. Ouderbegeleiding is met name van belang nadat een diagnose is gesteld bij het kind/de jongere, omdat in de eerste fase van de ouderbegeleiding uitleg gegeven kan worden over de diagnose (psycho-educatie). De frequentie van de ouderbegeleidingsgesprekken wordt in overleg met de ouder afgesproken.

Relatie- en Gezinsbeh

Relatie- en Gezinsbehandeling

Relatie- en gezinsbehandeling is een behandelvorm waarbij alle betrokkenen (alle gezinsleden die samen wonen) vanaf het begin worden uitgenodigd. Deze vorm van therapie wordt geadviseerd indien het duidelijk is dat er relationele problemen in het gezin aan de orde zijn. Bij deze vorm van behandeling wordt gestart met het als gezin bepalen wat het probleem is en samen (onder begeleiding van de therapeut) gaan onderzoeken met betere manieren om met elkaar om te gaan. Het gaat er bij Relatie- en Gezinsbehandeling dus niet om de vraag wie er gelijk heeft, maar om een gezamenlijke aanpak om anders met de problemen om te gaan. Bij PSYMIA wordt geen echtpaar-relatietherapie aangeboden.

Individuele behandeling

Individuele behandeling

​ ​Individuele behandeling is behandeling die gebruik maakt van verschillende behandeltechnieken (zoals bijvoorbeeld soractische, oplossingsgericht, CGT, spel, creatieve en motiverende technieken).

Online Therapie

Online Therapie

PSYMIA biedt ook sessies aan die via videogesprekken, ook wel beeldbellen genoemd, plaatsvinden. Online behandelen is een toevoeging  op face-to-face behandelingen.

 

Hoe biedt PSYMIA online behandelingen aan? 

In principe vinden alle intakegesprekken plaats op de locatie van PSYMIA. Vervolgens kan met de client (of diens ouders/verzorgers) onderzocht worden, indien dit gewenst is, of online gesprekken via videoverbinding ook mogelijk zijn. De effectiviteit van de behandeling is altijd leidend in het bepalen of dit een optie is. De uiteindelijke inschatting hiervan berust bij de behandelaar. Online therapie is vrijwel altijd een combinatie zijn tussen face-to-face behandelsessies en online behandelsessies. Voor online sessies wordt meestal Doxy.com gebruikt. U ontvangt tijdig de link van de secretaresse. 

Ook wanneer u te ziek bent om uit huis te gaan, maar gezond genoeg om de sessie door te laten gaan, is een videoverbinding mogelijk. Zo kan en uw therapiesessie doorgaaan en voorkomt u onnodige kosten. Het kan ook voorkomen dat een van de opvoeders niet aanwezig kan zijn wegens aan werk-gerelateerde omstandigheden. Als dit tijdig besproken is, kunnen we een combinatie doen van online en in-person afspraken. 

Belangrijk bij online behandelingen

Zorg dat het apparaat dat u gebruikt opgeladen is. Zorg ervoor dat u van tevoren een goede opzet maakt zodat uw apparaat stil staat tijdens de behandeling, alle deelnemers goed in beeld zijn en goed te horen zijn. Een goede internetverbinding is noodzakelijk. 

Kosten online behandelingen

De kosten van online behandelsessies zijn gelijk aan face-to-face behandelsessies. Ook rondom het afzeggen van online behandelingen gelden dezelfde regels als bij face-to-face behandelsessies. Zie hiervoor het afzeggingsbeleid. 

Superv & Leertherpie

Supervisie & Leertherapie

Psychologen, psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, orthopedagogen, orthopedagogen in opleiding tot Orthopedagoog Generalist, Toegepast Psychologen en maatschappelijk werkers kunnen in het kader van supervisie of leertherapie in he kader van een opleidinstraject of in het kader van eigen professionalisering bij PSYMIA terecht. Op dit moment wordt de supervisie en leertherapie enkel bij Meliza Lopez ingepland.

bottom of page