top of page
Aanmelding

Aanmelding & wachtlijstfase (indien van toepassing)

Neem voor de aanmelding contact op met PSYMIA. Dit kunt u doen via e-mail, het contactformulier of telefonisch. Indien u een bericht achterlaat met uw naam en telefoonnummer, zal de secretaresse zal binnen 2 werkdagen (uitsluitend op weekdagen) met u contact opnemen en u informeren over de aanmeldingsprocedure. 

De kans is groot dat er een wachtlijst is. De wachtlijst is soms kort (0-2 maanden), middellang (2-4 maanden) of lang (4-6 maanden). Als de wachtlijst te lang wordt, wordt deze gesloten. U kunt uw kind dan alleen nog maar op de aanmeldingslijst plaatsen. Dit is nadrukkelijk niet de wachtlijst.

Uw gegevens worden genoteerd en telefonisch wordt u geinformeerd wanneer we weer telefonisch contact met u zullen zoeken. Indien u de wachttijd te lang vindt, krijgt u van ons een overzicht met andere psychologen waar u contact mee kunt opnemen. Let op: elke psycholoog heeft zijn of haar specialisme.

PSYMIA is in de vrijgevestigde sector de specialist op het gebied van kinder- en jeugdpsychologie. Er zijn kinderen die vanwege hun problematiek het beste bij PSYMIA (vrijgevestigde zorg) of Respaldo (vergoede zorg) passen. U wordt aangeraden hierover in gesprek te gaan met de secretaresse, het eerste aanspreekpunt bij PSYMIA. 

Wachtlijst

​​Wachtlijstplaatsing

Indien de wachtlijst open is en u aangeeft dat u uw kind op de wachtlijst wil plaatsen, dan krijgt u van de secretaresse een e-mail met een of meerdere links die u naar de inschrijfformulieren brengt. Vul deze in en retouneer ze binnen 1 week. U krijgt altijd een bevestiging van ontvangst door de secretaresse. Heeft u deze na enkele dagen nog niet gekregen, neem dan telefonisch contact op. Het moment dat u alle benodigde inschrijvingsdocumenten heeft teruggestuurd, is het moment dat uw kind op de wachtlijst geplaatst wordt. Let op: bij kinderen tot en met 17 jaar dient van alle gezaghebbende ouders toestemming te zijn gegeven voor de inschrijving (en traject bij PSYMIA). 

Uitleg wachtlijst-levels

De wachtlijst kan diverse levels hebben. De levels geven aan wie op de wachtlijst geplaatst kan worden en wie niet. 

Level 1: Er is alleen plek voor spoedgevallen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Andere kinderen komen op een aanmeldingslijst. De wachtlijst is gesloten en uw kind staat dus (nog) niet op de wachtlijst. Er kan geen indicatie gegeven worden over wanneer uw kind een intake kan krijgen.

Level 2: De wachtlijst is open voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Level 3: De wachtlijst is open voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.

Level 4: De wachtlijst is open voor kinderen en jeugdigen evenals voor volwassenen.

Level 5: Er is geen wachtlijst. U of uw kind kan, nadat u de inschrijvingsprocedure doorlopen hebt, binnen 1-2 weken een intake krijgen.​

Intakefase

Wanneer u bijna aan de beurt bent, neemt de secretaresse contact op om de intake te plannen. Intakes vinden altijd in de ochtend plaats. De reden hiervoor is dat bij PSYMIA veel kinderen en jongeren behandeling krijgen en deze behandelsessies in de middag gepland worden. 

Indien het nodig is, dient u in deze fase te zorgen dat alles in orde is voor het gebruikmaken van uw verzekering. Uw intake gaat alleen door als de betaling 1 week van tevoren is ontvangen. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, zal de secretaresse met u overleggen wat de mogelijkheden zijn.

De intake (kind en jeugd) - Neem uw kind mee!

De intake is een gesprek die altijd in de ochtend plaatsvindt en een uur duurt. In dit gesprek maakt de behandelaar kennis met de ouders en het aangemelde kind. Het intakegesprek is een kennismakingsgesprek waarin ook de inventarisatie van de klachten en zal plaatsvinden. Bij PSYMIA wordt er systeemgericht gewerkt. Dat wil zeggen, in de context van zijn of haar gezin en verdere omgeving. In principe worden beide ouders verwacht bij de intake samen met het kind / de jongere. Soms wordt een gezinsintake gepland, dan moet iedereen die deel is van het gezin, ook gescheiden gezinnen, aanwezig te zijn. Dit wordt van tevoren afgesproken.​ 

Na dit gesprek wordt met ouders besproken welke volgende stappen mogelijk zijn en geadviseerd worden. Dit kan diagnostiek of behandeling zijn. Diagnostiek is uitsluitend mogelijk voor kinderen en jongeren van 4-18 jaar.

De intake (volwasenen)

De intake vindt in de ochtend plaats. Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en bespreken we de problemen en vragen die er zijn en uw hulpvraag. Indien u het prettig vindt kunt uw partner tijdens dit gesprek aanwezig zijn. Het is afhankelijk bij welke behandelaar u terecht komt, indien dit Meliza Lopez is, zullen uw vervolgafspraken ook altijd in de ochtend plaatsvinden. Houdt u hier rekening mee bij de aanmelding.  

Intakefase

Behandeling

Behandeling is gericht op het verhelderen of veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag. Het heeft als doel de klachten te verminderen en zelfkennis, zelfacceptatie en algehele welbevinden te vergroten. ​

 

Een behandelsessie heeft een standaardduur van 45 minuten en vindt meestal 1 keer per week of eens in de twee weken plaats.

 

Bij behandelingen van jonge kinderen (4-7) verloopt de behandeling vaak alleen (of grotendeels) via ouders. Bij de behandeling van kinderen in de basisschoolleeftijd (6-12) zijn ouder(s) vaak tijdens de gehele behandelsessie aanwezig. Bij de behandeling van jongeren kan een sessie starten of eindigen in de aanwezigheid van de ouder(s), is een ouder soms de gehele sessie of helemaal niet aanwezig. Bij behandeling van kinderen en jeugdigen is het vaak nodig om ook ouderbegeleiding te bieden. Dit is behandeling waarbij alleen ouder(s) aanwezig zijn.

Behandeling

Diagnostiek

Diagnostiek, ook wel onderzoek genoemd, vindt uitsluitend plaats bij kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Diagnostiek is bedoeld om meer zicht te krijgen op de problematiek om een beter passend advies met betrekking tot behandeling te kunnen geven.

​​

Uw kind kan in de diagnostiek fase belanden na de intake of tijdens een behandeltraject. Als diagnostiek nodig is om of uw hulpvraag te beantwoorden of meer helderheid te krijgen over de richting van het behandeltraject, ontvangt u van PSYMIA een offerte waarin de onderdelen van het onderzoek beschreven zijn, het aantal uur dat nodig is om het onderzoek te doen en op basis daarvan het tarief voor het onderzoek. Wanneer u akkoord gaat met de offerte gaat het onderzoek door.

Onderzoeken bestaan vaak uit een gesprek met ouders over de ontwikkeling van het kind / de jongere, een aantal onderzoekscontacten met het kind / de jongere zelf en een contact met de leerkracht om meer informatie te verkrijgen over het functioneren van het kind / de jongere op school.
Als alle informatie verzameld en verwerkt is vindt het advies gesprek plaats. In het adviesgesprek worden de uitkomsten van het onderzoek besproken en wordt een advies gegeven met betrekking tot behandeling. 
Onderzoeksuitslagen worden nooit zonder toestemming van de client en diens ouder(s) met anderen gecommuniceerd.

Helaas worden onderzoekstrajecten in een beperkt aantal gevallen vergoed door de verzekering. Clienten die via AZV-basis of AZV-plus

verzekerd zijn krijgen onderzoekstrajecten niet vergoed.

Diagnostiek

Tarieven

Intake

Tarief: 215 florin

Met AZV-plus*: 111.50 florin

Duur: 60 minuten

​ 

45M-Behandelsessie (online of op locatie PSYMIA)

Tarief: 195 florin

Met AZV-plus*: 100.50

Duur: 45 minuten

​ 

30M-Behandelsessie (online of op loacatie PSYMIA)

Tarief: 155 florin

Met AZV-plus*: 60.50 florin

Duur: 30  minuten

​45-Behandelsessie (andere locatie)

Tarief: 240 florin

Duur: 45 minuten

​​

Tarieven

​​Diagnostisch traject

Tarief: op basis van offerte

Duur: variabel

​​

Consult via de telefoon: cliënten

Tarief: 50 florin

Duur: vast tarief per 15 minuten

Consult via de telefoon: niet (meer) ingeschreven (cliënten)

Tarief: 75 florin

Duur: vast tarief per 15 minuten

​Crisis- of spoedconsult

Tarief crisis: 400 florin

Tarief spoed: 300 florin

Duur: 60 minuten

Zie voor meer informatie "crisis & spoed" pagina op deze website.

Tarieven
Verzekeringen

Verzekeringen: Belangrijke informatie voor alle cliënten

Een zelfstandig psycholoog bepaalt zelf wat het tarief is voor de geleverde zorg. Genoemde bedragen betreffen totaalbedragen (BBO wordt niet berekend over psychologische zorg) en tarieven gelden voor particulieren.

 

Bent u verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij (via uw werk) die psychologische zorg vergoed? Neem dan eerst contact op met uw verzekeringsmaatschappij of HR-manager voor informatie die voor u geldt. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met PSYMIA voor meer informatie over de diverse verzekeringsmaatschappijen waarmee PSYMIA samenwerkt. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen declareren wij direct, bij andere verzekeringsmaatschappijen moet u de zorg bij PSYMIA zelf betalen en daarna bij uw verzekeringsmaatschappij declareren.

Afspraken afzeggen: Belangrijke informatie voor alle cliënten

Bij PSYMIA wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Een reguliere behandelsessie duurt 45 minuten. Deze tijd wordt voor u/uw kind gereserveerd. Daarom hanteert PSYMIA een strikt afzeggingsbeleid. 

Kunt u/uw kind niet naar de afspraak komen? Zeg dan tijdig af om onnodige kosten te voorkomen.

 • Meer dan 120 uur (5 dagen) van tevoren afgezegd?
  Uw geplande consult wordt niet in rekening gebracht.
   

 • Meer dan 49 uur maar minder dan 120 uur (2-<5 dagen) van tevoren afgezegd?
  Uw geplande consult wordt voor 50% in rekening gebracht.
   

 • Minder dan 48 uur van tevoren afgezegd?
  Uw geplande consult wordt voor 100% in rekening gebracht

Afspraken afzeggen
bottom of page