De verschillende soorten psychologen en registraties

Iedereen mag zich psycholoog noemen, of je nou een opleiding hiervoor gedaan hebt of niet. De titel psycholoog is namelijk geen beschermde titel. Er zijn echter een aantal titels die WEL beschermde titels zijn. Dat betekent dat je ze niet zomaar mag gebruiken, maar alleen als je de opleiding gedaan hebt die tot deze titel leidt. Er bestaan diverse kwaliteitsregisters en beroepsverenigingen die in het leven geroepen zijn om enerzijds kwaliteit van hulpverleners te waarborgen en enerzijds de belangen van de beroepsgroep te kunnen behartigen. De registraties kunnen een bewijs zijn dat de hulpverlener zich verder geschoold heeft op een bepaald gebied of meerdere gebieden. Sommige beroepsgroepen hebben hele hoge eisen en andere beroepsgroepen hebben minder hoge eisen.

WELBIGBOVEN.png

Wettelijk beschermde

titels

Deze titels zijn wettelijk beschermd en mogen niet zomaar gebruikt worden.

NIETBIGBOVEN.png

Wettelijk

niet beschermde titels

Iedereen mag deze titel zomaar gebruiken...

met of zonder opleiding op dit gebied...

OVERIGBOVEN.png

Kwaliteitsregisters

en registraties van beroepsverenigingen

Voldoe je aan de eisen? Alleen dan word je opgenomen in een kwaliteitsregister of mag je een specieke registraties voeren.