top of page
Intakefase
 

Intake

De intake bestaat uit 1 gesprek van een uur. Indien nodig kan dit gesprek verlengd worden naar 90 minuten of kan er een tweede intakegesprek ingepland worden. Indien een apart adviesgesprek noodzakelijk is, hoort dit ook bij de intake. U ontvangt twee weken na het laatste gesprek uit de intakefase een beknopte rapportage over de intakefase.

 

Kosten intake: 175,- AWG (per 60 minuten)

WACHTLIJST OPEN

De wachtlijst is weer beperkt open. Dat wil zeggen dat er enkele nieuwe aanmeldingen aangenomen worden. Nieuwe clienten worden vanaf volgend jaar januari 2021 ingepland voor een intake. Bij zorgen om kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar oud kunt u altijd overleggen met de secretaresse. Zij zal overleggen met de behandelaar en contact met u opnemen over het resultaat van dit overleg.

AANMELDINGEN

  1. Neem TELEFONISCH of via E-MAIL contact op

  2. Kom voor aanmelding NIET naar de praktijk.

  3. U ontvangt alle informatie van de secretaresse

  4. Alle inschrijfformulieren ontvangt u via e-mail.
     

COVID-19

Voor meer informatie over de aangepaste werkwijze i.v.m. COVID-19 kunt u hier klikken.

ONLINE en IN PERSON

NIEUW bij PSYMIA: Online sessies toegevoegd aan de reeds bekende 'in person' sessies. Dit gaat altijd in overleg met uw behandelaar. Intakes vinden per 01-06-2020 weer in de praktijk plaats (niet online).

Behandelfase
Behandelsessies algemene informatie
Een behandelsessie heeft een standaardduur van 60 minuten waarvan 45 minuten (directe) behandeltijd en 15 minuten bestemd zijn voor de administratieve handelingen die horen bij elke behandeling. Sommige behandelsessies duren langer, maar tijdens de intake of start van de behandeling wordt dit bepaald in overleg met u. De behandelingen vinden plaats bij PSYMIA, maar het kan bij uitzondering nodig zijn om een consult op een andere locatie te doen (school, thuis, werk). Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende behandelvormen. U kunt altijd contact opnemen om te informeren naar onderstaande en andere mogelijkheden.

Cognitieve gedragstherapie

​Met Cognitieve Gedragstherapie (CGT) leer je om anders te denken over lastige situaties. Hierdoor voel je je anders en leer je je anders te gedragen. Zowel tijdens de behandeling als in de thuissituatie voer je oefeningen uit met betrekking tot gedachten en gedrag. CGT is geschikt voor kinderen, jongeren en zelfs volwassenen van alle leeftijden. CGT wordt bij verschillende soorten klachten toegepast zoals bij last van angsten, depressieve klachten, agressieregulatieproblematiek, verslavingsproblematiekHoe vaak de behandelsessies zijn, is wisselend en afhankelijk van het behandeldoel. Meestal zijn 4 tot 8 afspraken voldoende.

Traumabehandeling

Psycho-educatie

Bij de start van traumabehandeling wordt er uitleg gegeven over trauma  krijgen jij en je ouders psycho-educatie. Dit betekent dat jullie informatie krijgen over de klachten die horen bij een traumatische ervaring en een posttraumatische stress-stoornis.

Trauma Focused Cognitieve Gedragstherapie

Het doel van cognitieve therapie als behandeling van PTSS is dat de patiënt zich bewust wordt van zijn maladaptieve ideeën en die omzet in meer adaptieve. Hij leert bijvoorbeeld hoe hij overdreven negatieve aannames over het trauma kan corrigeren (i.p.v. bijvoorbeeld de schuld bij zichzelf te zoeken), of na te gaan wat het verband is tussen wat hij gelooft en voelt en hoe hij zich gedraagt. Tevens leert hij hoe hij kan herkennen of hij bedreigende omstandigheden in zijn huidige omgeving verkeerd inschat.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve therapie voor posttraumatische stressstoornis (PTSS), ook bij kinderen. De behandeling helpt getraumatiseerde mensen bij het verwerken van schokkende ervaringen en het onder controle krijgen van de stressreacties daarop. Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen (de therapeut gaat met zijn vingers ongeveer 25 centimeter voor het gezicht van de cliënt heen en weer). Soms worden ook links-rechts geluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechts aanrakingen op de knieën ('tappen'). Bij deze behandeling hoeft de client niet zoveel te praten. Daarom is de behandeling ook voor hele jonge kinderen geschikt. Meer informatie: www.emdr.nl

WRITEjunior schrijftherapie

WRITEjunior schrijftherapie is een behandelmethode waarbij het kind / de jongere samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft en hierbij gebruikt maakt van de computer. Na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan het zijn dat kinderen/jongeren het gevoel hebben dat het allemaal hun eigen schuld is, dat ze het zelf uitgelokt hebben, dat ze het verkeerd hebben aangepak. Vervelende gedachten die zorgen voor vervelende gevoelens. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om ertegenaan te kijken en ermee om te gaan, zodat het kind / de jongere na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven. De therapie is wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld door Sacha Lucassen, psycholoog en psychotherapeut, en Saskia van der Oord, professor klinische psychologie en gedragstherapeut. Meer informatie: www.writejunior.nl

Speltherapie

Speltherapie kan helpen bij kinderen die om wat voor reden dan ook het moeilijk hebben. Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier om zich te ontspannen, gevoelens, gedachten en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te oefenen met verschillende vormen van gedrag. Soms is praten en woorden geven aan ervaringen te moeilijk voor kinderen, maar lukt het door middel van spel wel om hun ervaringen de ruimte te geven. De therapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om sociaal, emotioneel en cognitief nieuwe inzichten en vaardigheden te verwerven.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding zijn gesprekken met ouders/verzorgers van het kind/de jongere. Een ouder kan zorgen hebben over het functioneren van zijn/haar kind/jongere (thuis, op school, met vrienden) of zijn/haar eigen rol als ouder en behoefte hebben aan advies en emotionele steun. Ouderbegeleiding is met name van belang nadat een diagnose is gesteld bij het kind/de jongere, omdat in de eerste fase van de ouderbegeleiding uitleg gegeven kan worden over de diagnose (psycho-educatie). De frequentie van de ouderbegeleidingsgesprekken wordt in overleg met de ouder afgesproken.

Individuele behandeling

Individuele behandeling is behandeling die gebruik maakt van verschillende behandeltechnieken (zoals bijvoorbeeld soractische, oplossingsgericht, CGT, spel, creatieve en motiverende technieken).

Relatie- en Gezinsbehandeling

Relatie- en gezinsbehandeling is een behandelvorm waarbij alle betrokkenen (alle gezinsleden die samen wonen) vanaf het begin worden uitgenodigd. Deze vorm van therapie wordt geadviseerd indien het duidelijk is dat er relationele problemen in het gezin aan de orde zijn. Bij deze vorm van behandeling wordt gestart met het als gezin bepalen wat het probleem is en samen (onder begeleiding van de therapeut) gaan onderzoeken met betere manieren om met elkaar om te gaan. Het gaat er bij Relatie- en Gezinsbehandeling dus niet om de vraag wie er gelijk heeft, maar om een gezamenlijke aanpak om anders met de problemen om te gaan. 

Kosten bovengenoemde behandelvormen: 175,- AWG (per behandelsessie van standaardduur)

Kosten behandeling op andere locatie: 225,- AWG (per behandelsessie van standaardduur met bijtelling van reistijd)

GESLOTEN: PSYMIA is gesloten van

01-03-2019 t/m 04-03-2019

14-03-2019 t/m 19-03-2019

11-04-2019 t/m 14-04-2019

27-04-2019 t/m 06-05-2019

​​​22-05-2019 t/m 27-05-2019

25-11-2019 t/m 30-11-2019

23-01-2020 t/m 25-01-2020

Dit gaat als volgt:

- U mailt naar info@psymia.com.

- U geeft aan dat u wilt aanmelden bij PSYMIA.

- U geeft uw telefoonnummer aan.

In januari 2021 wordt u gebeld en wordt uw aanmelding verder verwerkt. U ontvangt van de secretaresse de link van het inschrijfformulier en een met de inschrijvingsverklaring. Zodra wij deze van u terug ontvangen krijgt u een plek toegewezen op de wachtlijst per datum dat wij de formulier van u hebben ontvangen.

18-05-2020: Berichtgeving mbt COVID-19

AFSPRAKEN BIJ DE PRAKIJK EN MOGELIJKHEDEN VOOR ONLINE SESSIES

In navolging van de versoepeling van de overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 zal PSYMIA vanaf 01-06-2020 weer cliënten in de praktijk ontvangen.

 

Met bestaande cliënten wordt besproken of een combinatie van afspraken bij de praktijk en online afspraken via videobellen mogelijk en wenselijk is.

Per 01-06-2020 worden intakes weer in de praktijk gedaan. Na de intake kan besproken worden of een combinatie van online sessies via videobellen en afspraken in de praktijk mogelijk en wenselijk is.

COVID-19 heeft PSYMIA gedwongen om over te gaan tot online sessies via videobellen en de positieve ervaring hiermee is de reden dat online sessies in het aanbod blijven, echter altijd in overleg met de cliënt en enkel als dit geen negatief effect heeft op de effectiviteit van de behandeling. Deze inschatting uiteindelijk door uw behandelaar gemaakt.

Indien er online sessies via videobellen aangeboden wordt, zult u uitleg krijgen over de mogelijkheden.

AFZEGGEN : Voor online afspraken gelden dezelfde regels als bij persoonlijke afspraken op locatie van PSYMIMA. Zeg meer dan 48 uur van tevoren af om onnodige kosten te voorkomen. (Let op: oude berichtgeving, afzeggingsregels zijn nu verandert). 

Diagnostiekfase

In de diagnostiekfase richten de afspraken zich op het onderzoeken van de factoren die de klachten verklaren en tevens de beschermende en positieve factoren in kaart brengen omdat deze ook van groot belang zijn voor het behandeladvies.

Type afspraken die in de diagnostiekfase voorkomen zijn:

  • Ontwikkelingsanamnese

  • Diagnostisch interview (met kind/jongere, ouder/verzorger of gezin)

  • Informatief interview met school/opvang

  • Testonderzoek met kind/jongere (o.a. taken, vragenlijsten, spelobservatie)

 

Kosten diagnostiek: In overleg met client bepaald en gebaseerd op aantal uren van de diagnostiekfase

20-03-2020: In verband met de fysieke gezondheid van iedereen, is besloten dat PSYMIA vanaf 20-03-2020 enkel ONLINE SESSIES aanbiedt. Dit betekent dat wij, tot nadere bericht-geving, geen cliënten persoonlijk zullen ontvangen in de praktijk van PSYMIA. PSYMIA maakt gebruik van twee manieren om ONLINE SESSIES vorm te geven. Lees hieronder verder.

 

EERSTE KEUS: DOXY.ME
doxy.me is een online platform laten vinden via een veilige verbinding die tevens voldoet aan HIPAA. De cliënt ontvangt een link (e-mail/WhatsApp) en door op de link te klikken en de instructies te volgen wordt een verbinding gemaakt met PSYMIA. die de mogelijkheid biedt om online sessies plaats te

 

 TWEEDE KEUS: SKYPE

Skype is een programma waarvan ook gebruik gemaakt kan worden voor online sessies, maar SKYPE voldoet niet aan HIPAA. Cliënten die toch SKYPE willen ge-bruiken zullen de Skypenaam van PSYMIA ontvangen (e-mail / WhatsApp) om verbinding te kunnen maken met PSYMIA.

 

AFZEGGEN : Voor online afspraken gelden dezelfde regels als bij persoonlijke afspraken op locatie van PSYMIMA. Zeg meer dan 48 uur van tevoren af om onnodige kosten te voorkomen.

bottom of page