top of page

De verschillende soorten psychologen en registraties

Iedereen mag zich psycholoog noemen, of je nou een opleiding hiervoor gedaan hebt of niet. De titel psycholoog is namelijk geen beschermde titel. Er zijn echter een aantal titels die WEL beschermde titels zijn. Dat betekent dat je ze niet zomaar mag gebruiken, maar alleen als je de opleiding gedaan hebt die tot deze titel leidt. Als je de opleiding goed afgerond hebt, wordt je geregistreerd in een officieel register, waarin anderen je kunnen vinden als ze je zoeken. Je mag pas aangeven dat je een niveau hebt dat gelijk is aan een van deze titels als je kan aantonen dat door een officiele instantie dit bevestigd is.

Voor BIG beroepen bestaan er bepaalde richtlijnen voor gedrag en een beroepscode.

Niet-beschermde titels en beroepen niet opgenomen in het BIG-register

HBO-psycholoog

Na het afronden van de studie aan de hogeschool krijgt de afgestudeerde de titel Bachelor of Applied Psychology. Een HBO-psycholoog is niet opgenomen in het BIG-register.

WO-psycholoog / universitair psycholoog

Na het afronden van de studie Psychologie aan de universiteit waarbij dus een 1- of 2-jarige master met goed gevolg is afgerond, krijgt de afgestudeerde de titel Master of Science. Psychologen met deze opleidingsachtergrond gebruiken 'MSc.' achter hun naam. Om het onderscheid te maken tussen een WO-psycholoog en een GZ-psycholoog wordt in de praktijk ook de term 'basispsycholoog' gebruikt. Om toch de kwaliteit van basispsychologen te kunnen controleren zijn er verschillende registers opgesteld. Zo kan een basispsycholoog met een universitaire opleiding gericht op kinderen zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ook kunnen basispsychologen met een universitaire masteropleiding én een jaar praktijkervaring zich inschrijven bij het NIP, dan zie je Psycholoog NIP als term staan.

Voorbeelden van WO-psychologen/(basis)psychologen zijn: ontwikkelingspsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, arbeids- en organisatiepsycholoog, cognitief psycholoog, forensisch psycholoog, schoolpsycholoog, onderwijspsycholoog, sociaal psycholoog, sportpsycholoog.

Bovenstaande psychologen zijn niet opgenomen in het BIG-register.

Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog (PioG)

Een Psycholoog in opleidint tot Gezondheidszorg psycholoog (PioG) is een WO-psycholoog die na de universitaire masteropleiding een tweejarige opleiding volgt genaamd de GZ-opleiding. De opleiding bestaat uit een combinatie van een praktijkopleiding (4 dagen in de week) en een cursus (1 dag per twee weken). Een PioG werkt altijd onder supervisie van een GZ-psycholoog BIG of Klinisch Psycholoog BIG (de supervisor). Het werk van een PioG wordt gecontroleerd door de supervisor en alle verslaglegging wordt ook ondertekend door de supervisor. Een PioG is niet opgenomen in het BIG-register.

Op Aruba zijn in november 2019 8 psychologen en orthedagogen gestart aan de opleiding. Vier zijn werkzaam bij Respaldo (kind & jeugd), twee zijn werkzaam bij de SVGA, twee zijn werkzaam bij Directie Onderwijs. De verwachting is dat zij in 2022 de opleiding afgerond hebben.

Beschermde titels en beroepen opgenomen in het BIG-register

Onderstaande titels voeren of aangeven dat het opleidingsniveau gelijk is aan onderstaande titels moet aangetoond kunnen worden door verklaring door een erkende instantie. In Nederland bestaat er een register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Iedereen die geregistreerd is in het BIG-register heeft een nummer waarmee dit aangetoond kan worden en met dit nummer kan in het BIG-register opgezocht worden of iemand daar ook in geregistreerd is. Per januari 2021 is het verplicht om aan clienten/patienten het BIG-nummer bekend te maken.

Onderstaande beroepsgroepen zijn allen opgenomen in het BIG-register.

GZ-psycholoog (BIG) / basisberoep

Als de GZ-opleiding is afgerond kan men zich registreren in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register). De titel GZ-psycholoog is beschermd. Ook GZ-psychologen besteden veel aandacht aan hun verdere ontwikkeling. GZ-psychologen moeten zich na enige tijd herregistreren. Hierbij moeten ze kunnen aantonen dat ze werkervaring hebben opgedaan als GZ-psycholoog. Ook kan de herregistratie plaatsvinden op basis van scholing.

Op Aruba zijn er maar een aantal GZ-psychologen werkzaam. Bij Respaldo zijn er bij de Volwassenzorg afdeling 3 GZ-psychologen werkzaam. Bij de SVGA is de directeur tevens GZ-psycholoog, bij het Orthopedagogisch Centrum is er 1 GZ-psycholoog werkzaam, bij de Wit Gele Kruis is 1 GZ-psycholoog werkzaam en bij PSYMIA is 1 GZ-psycholoog werkzaam.

Psychotherapeut (BIG) / basisberoep

De opleiding tot psychotherapeut duurt vier jaar. De opleiding bestaat uit een combinatie van een praktijkopleiding (2 dagen in de week) en een cursus (1 dag per twee weken). GZ-psychologen kunnen een verkorte opleiding tot psychotherapeut volgen. Deze duurt drie jaar.

Op Aruba is er een psychotherapeut werkzaam, namelijk bij Respaldo (kind en jeugd en volwassenzorg). Zij is tevens ook Klinisch Psycholoog.

Klinish Psycholoog (BIG) / specialistisch beroep

Alleen een GZ-psycholoog BIG kan toegelaten worden tot de opleiding tot Klinisch Psycholoog BIG. De opleiding tot Klinisch Psycholoog duurt 4 jaar. Klinisch Psychologen worden na afronding van deze opleiding geregistreerd in het BIG-register als Klinisch Psycholoog. De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in psychodiagnostiek en psychologische interventiemethoden bij ernstige en complexe psychopathologische problematiek, die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloedt. Psychotherapie is een van de belangrijkste behandelingsvormen van de klinisch psycholoog.

De klinisch psycholoog heeft de kennis en vaardigheden om wetenschappelijk onderzoek te coördineren en uit te voeren. Daarnaast hebben klinisch psychologen management- en onderwijsvaardigheden.

Op Aruba is er 1 Klinisch Psycholoog werkzaam, namelijk bij Respaldo (kind en jeugd en volwassenzorg). Zij is tevens ook psychotherapeut.

Klinisch Neuropsycholoog (BIG) / specialistisch beroep

De specialisatie tot Klinisch Neuropsycholoog (BIG) duurt 4 jaar. Alleen GZ-psychologen kunnen toegelaten worden tot deze opleiding. De klinisch neuropsycholoog is een specialistisch werkende professional met uitgebreide kennis van de relaties tussen hersenen en gedrag. Hij is vaardig in het toepassen van deze kennis in de praktijk van de patiëntenzorg. Hij stelt diagnoses en behandelt problemen.

De klinisch neuropsycholoog behandelt patiënten met verworven hersendisfuncties, specifieke groepen psychiatrische patiënten en bijvoorbeeld ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. De klinisch neuropsycholoog is daarnaast op hoog niveau geschoold in het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Verder beschikt hij over management- en onderwijsvaardigheden.

Op Aruba zijn er geen Klinisch Neuropsychologen (BIG) werkzaam.

Overige registraties

Het is onmogelijk om alle overige registraties hier te beschrijven, maar een paar van de meest bekende zullen hieronder verder toegelicht worden. Vanwege de opleidingsachtergrond van Meliza Lopez worden hieronder de

NIP geregistreerde psycholoog

Een psycholoog kan ook NIP geregistreerd zijn. NIP staat natuurlijk voor Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen, waar SPS-NIP onderdeel van is. Met een registratie bij het NIP kan je ook je deskundigheid aantonen. Het NIP heeft op het moment 8 registratieregelingen namelijk voor: een eerstelijns psycholoog, kinder- en jeugd psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, lichaamsgericht werkend psycholoog, psycholoog mediator, neurofeedback psycholoog, psycholoog arbeid en gezondheid en arbeids- en organisatiepsycholoog. Als je net afgestudeerd bent en een aantal uren (ongeveer een jaar) werkervaring op hebt gedaan als psycholoog kan je jezelf bij het NIP laten registreren als Psycholoog NIP.

website: www.psynip.nl

Cognitief gedragstherapeut VGCt

Als je basispsycholoog bent kan je gelijk beginnen aan de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Als cognitief gedragstherapeut VGCt ben je bekwaam om cognitief gedragstherapeutische behandelingen op verantwoorde wijze uit te voeren. Cognitieve gedragstherapie is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, psychotherapeutische benadering. In de afgelopen jaren zijn in verschillende landen richtlijnen voor de behandeling van psychische klachten verschenen, waarbij cognitieve gedragstherapie een prominente plaats heeft gekregen.

website: www.vgct.nl

EMDR therapeut

Als GZ-psycholoog, psychotherapeut of als je in opleiding bent tot GZ-psycholoog of psychotherapeut kan je beginnen aan een EMDR opleiding. EMDR is een behandelmethode die met name bij angststoornissen wordt toegepast. Wanneer je een erkende opleiding tot EMDR therapeut hebt gevolgd, kan je de registratie tot EMDR therapeut aanvragen bij de Nederlandse EMDR vereniging (VEN). Er worden elders ook cursussen, workshops of trainingen aangeboden die niet geaccrediteerd zijn door de Nederlandse EMDR vereniging (VEN) of de koepelorganisatie EMDR Europe, en waarvoor je geen GZ-opleiding nodig hebt. Het volgen van een niet-erkende cursus of training leidt echter niet tot een registratie. Evenmin kan het lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland worden aangevraagd. In Amerika zijn diverse instellingen die erkende cursussen geven die leiden tot een registratie bij EMDRIA (EMDR International Association).

website: www.ven.nl , www.emdria.com

Schematherapeut

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Er zijn twee opleidingsroutes op het gebied van schematherapie.

  • Route voor academisch gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als schematherapeut.

  • Route voor HBO-gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als schematherapeutische werkende

website: www.schematherapie.nl

Systeemtherapeut

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen.

Er zijn twee opleidingsroutes op het gebied van systeemtherapie.

  • Route voor academisch gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als systeemtherapeut.

  • Route voor HBO-gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als systeemtherpeutisch werker.

website: www.nvrg.nl

 

 

 

Rouella heeft in 2020 haar opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam behaald en is zich verder aan het scholen tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt en is ze geregistreerd als Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt® in opleiding (VGCt-nummer: 309192)

 

Rouella haar werk-motto is "ik werk voor en met de mens", waaruit gelijk duidelijk wordt dat zij graag mensen die zich in een moeilijke fase van hun leven bevinden ondersteunt en op weg helpt om hun kracht terug te vinden. 

Daarnaast geeft het aan dat er altijd sprake is van een samenwerking met de ander.

Bij PSYMIA doet Rouella intakes, behandelingen en onderzoek. Deze zijn mogelijk in de talen Nederlands, Papiamento en Engels. 

 

Rouella is werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag.

bottom of page