top of page

Diagnostiek algemene informatie

DiagAlgInfo

Bij PSYMIA worden de meeste onderzoeken gedaan bij kinderen en jongeren tot en met 17 jaar oud. Uitzonderingen zijn dyslexie onderzoeken. Dyslexie onderzoeken worden alleen gedaan bij kinderen tot en met 12 jaar. 

Onderzoeken zijn bedoeld om beter zicht te krijgen op de problematiek en de krachtbronnen van een client, om gebaseerd op deze informatie een beter behandeladvies te kunnen formuleren. Elk onderzoek is verschillend en daarom wordt op basis van een offerte gewerkt als er een onderzoek geadviseerd wordt. In de offerte staat hoeveel uur er nodig is om de nodige informatie te verzamelen en op basis hiervan wordt een prijs bepaald. 

Onderzoeken met kinderen en jongeren gebeuren meestal in de ochtenduren. Dit omdat het concentratieniveau dan meestal beter is (en nog niet een beroep op gedaan is door bijvoorbeeld schoolse taken). De onderzoeken die in de middag kunnen plaatsvinden, worden ook in de middag gepland. 

PSYMIA streeft ernaar om uiterlijk 4 weken nadat de laatste onderzoeksgegevens door ons ontvangen zijn, de resultaten aan ouders terug te koppelen. 

Intelligentie onderzoek

IQonderz

Bij PSYMIA intelligentie onderzoeken gedaan bij kinderen en jongeren vanaf 3 tot en met 16 jaar oud. Er wordt gebruik gemaakt van de WPPSI-IV of de WISC-V en afhankelijk van het vermogen van het kind/de jongere om zich verbaal te kunnen uiten. Op dit moment wordt gewacht op de publicatie van de WAIS-V waarmee intelligentieonderzoeken bij volwassenen ook gedaan kan worden. De WAIS-IV is in 2008 gepubliceerd en verwacht wordt dat het niet lang meer zal duren voor dat de WAIS-V gepubliceerd zal worden, echter een publicatiedatum is door de uitgevers niet bekend gemaakt. 

Onderzoek naar Autisme en ADHD

ASSADHD

Bij PSYMIA is onderzoek naar Autisme en AD(H)D mogelijk bij kinderen en jongeren tot en met 17 jaar oud en bij uitzondering tot en met 23 jaar oud. Hoewel het de afgelopen jaren erop lijkt dat deze diagnoses te makkelijk gesteld worden bij kinderen, is dat bij PSYMIA niet het geval.

Integendeel, pas na zorgvuldig onderzoek wordt deze diagnose gesteld. Onderzoeken bestaan uit gesprekken met ouders en gesprekken, observaties en het testen van het kind/de jongere zelf. Bij sommige kinderen heeft nog geen enkel onderzoek of hulpverleningstraject eerder plaatsgevonden en bij andere is dit wel het geval. Afhankelijk hiervan en van de informatie uit de intake, wordt een bepaald waar het onderzoek allemaal uit moet bestaan om een antwoord te geven op de vraag of er mogelijk sprake is van Autisme en/of AD(H)D.

Dyslexie onderzoek
Dyslexi

Informatie met betrekking tot dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. Dyslexie wordt steeds bekender binnen scholen en onder ouders en steeds vaker worden kinderen verwezen naar een psycholoog om een dyslexieverklaring te kunnen krijgen. Echter, dyslexie onderzoek is niet zo eenvoudig.

 

Wie mag de diagnose dyslexie stellen en een verklaring afgeven?

Onderzoek naar dyslexie zou moeten gebeuren door een diagnosticus die zowel bevoegd als bekwaam is. Met andere woorden, door een deskundige die weet waar hij/zij het over heeft èn die de juiste diploma’s heeft om deze diagnose te stellen en de verklaring af te geven.

Volgens Nederlandse richtlijnen zijn de juiste diploma’ en combinatie van twee opleidingen:

  • Universitaire diploma èn 2-jarig post-academische opleiding

En de titels die bij de goedgekeurde post-academische opleidingen horen zijn:

  • Gezondheidszorgpsycholoog, ook vaak afgekort als GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd: u kunt elke GZ-psycholoog opzoeken in het BIG-register via https://www.bigregister.nl/)

  • Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd (u kunt elke Registerpsycholoog NIP vinden op de website van https://www.psynip.nl/)

  • Orthopedagoog-generalist (u kunt elke orthopedagoog-generalist vinden op de website https://www.nvo.nl/)

 

Dyslexie onderzoek bij PSYMIA

Intakefase

Elk traject bij PSYMIA begint met een intake. Een intake is een gesprek van 1 uur waarin kennis gemaakt wordt met elkaar en op basis van dat gesprek wordt besloten welk aanbod PSYMIA heeft voor de hulpvragen van de cliënt. Vaak is het zo dat ouders van school vernomen hebben dat er vermoedens zijn van dyslexie en heeft school geadviseerd om dit bij een psycholoog te laten onderzoeken. Soms hebben ouders zelf het vermoeden dat hun kind dyslexie heeft. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken of er indicatie is om dyslexie onderzoek te doen of dat er eerst andere stappen nodig zijn, alvorens er overgaan wordt op het doen van dyslexieonderzoek.

 

Startonderzoek, behandeling, misschien heronderzoek

Als er besloten wordt om over te gaan tot dyslexie onderzoek, ontvangen ouders een offerte voor het onderzoek. Bij sommige kinderen is het noodzakelijk om een intelligentietest af te nemen en bij anderen niet. Daarom kan een onderzoekstraject variëren tussen 6 en 10 uur. Vaak is het zo dat er eerst een startonderzoek plaatsvindt. Op basis van de resultaten van het startonderzoek, wordt advies gegeven. Dit betekent dat ouders en het kind aan de slag gaan met de gebieden waar het kind zwak op heeft gescoord, in de vorm van behandeling. Deze behandeling duurt 6 tot 9 maanden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 25% van de leerlingen lees- en spellingsproblemen ervaren, maar slechts 10% dyslexie hebben. Een groot deel van de kinderen met lees- en spellingsproblemen, kunnen deze problemen oplossen door 1-op-1 herhaling van de instructie te krijgen, het verhelpen van hiaten, en door meer en vaker te oefenen met lezen en spellen. Als er na intensieve begeleiding van 6-9 maanden onvoldoende vooruitgang is geboekt, komt het kind terug voor heronderzoek. Het heronderzoek neemt zo een 5-7 uur in beslag.

 

Dyslexieverklaring

Een kind krijgt een dyslexieverklaring wanneer er door onderzoek aangetoond is dat er sprake is van een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.  

 

Wordt dyslexie onderzoek bij PSYMIA door bevoegde en bekwame mensen gedaan?

Bij PSYMIA is kwaliteit van de zorg erg belangrijk. Om ervoor te zorgen dat dyslexieonderzoeken op een verantwoorde manier gedaan worden, is er een samenwerking tussen Meliza Lopez (GZ-psycholoog, big-nummer: 39923942025) en Janneke Dapper-Nederhoed (orthopedagoog, pedagoog i.o.t. GZ-psycholoog). Indien er een dyslexie diagnose wordt gesteld en een dyslexie verklaring wordt afgegeven is deze verklaring volgens Nederlandse richtlijnen een geldige verklaring.

bottom of page